Debransare Colterm

Intocmin la cel mai bun pret proiectul tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune ale imobilului rămase în sistem ( documentaţie tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice ). Pentru a veni in ajutorul timisorenilor noi va depunem la secretariat toate documentele necesare debransarii. Dupa ce cererea dumneavoastra va fi inregistrata va trimitem prin email sau SMS numarul de inregistrare de la Colterm.

Documente/demersuri necesare:

1 .Pentru debransarea definitiva cu reziliere de contract, titularul de contract va depune:
la case
– cerere din partea titularului pentru debransare definitiva si reziliere contract
la condominii
– cerere din partea asociatiei cu care este incheiata relatia contractuala
– proces verbal al adunarii asociatiei din care sa rezulte ca toti locatarii sunt de acord si solicita debransarea definitiva de la sistemul de termoficare centralizat si rezilierea contractului

2. Deconectarea unui apartament într-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încalzire în perioada 1 mai – 30 septembrie prin depunerea fișei de deconectare, inainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în fișa.
Actele necesare sunt:
– cerere de deconectare apartament;
– acordul asociaţiei de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii şedinţei asociaţiei;
– proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune ale imobilului rămase în sistem.

proiectare1